• Khu vực khách hàng Salma

  • Thiết lập cá nhân
  • Truy cập vào tất cả các dịch vụ của Salma
  • Thống kê chi tiết và báo cáo về các giao dịch
  • Đầy đủ các giao dịch tài chính
  • Hệ thống quản lý nhiều tài khoản
  • Bảo vệ dữ liệu tối đa
 • cabinet_client1

Ký quỹ và Đòn bẩy

Yêu cầu giao dịch

Ký Quỹ và Đòn Bẩy
 

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các yêu cầu ký quỹ cho Tài khoản STP của thị trường Salma. Khi giao dịch, bạn phải duy trì một mức tiền nhất định trong tài khoản của mình (mức ký quỹ cần thiết), còn được gọi là tiền gửi thiện chí. Tính toán và hiểu các yêu cầu ký quỹ cần thiết của bạn trước cho phép bạn áp dụng quản lý rủi ro tốt và tránh mọi cuộc gọi ký quỹ không cần thiết dẫn đến việc đóng một vị trí do không đủ tiền ký quỹ trong tài khoản của bạn.

Thị trường Salma hiện chọn cung cấp đòn bẩy linh hoạt cho tất cả khách hàng và thay đổi mức đòn bẩy tài chính tối đa thành 1: 1000 trên tài khoản giao dịch Forex.
Mỗi tài khoản sẽ có đòn bẩy mặc định theo số tiền trong số dư của họ. Và đòn bẩy sẽ được tự động điều chỉnh lên hoặc xuống do số lượng cân bằng bản cập nhật của tài khoản giao dịch của bạn trong thời gian thực.

Giá trị số dư (USD) Đòn bẩy được cung cấp
0 – 499 1:1000
500 – 999 1:700
1.000 – 1.499 1:500
1.500 – 1.999 1:300
Trên 2.000 1:200