• Khu vực khách hàng Salma

  • Thiết lập cá nhân
  • Truy cập vào tất cả các dịch vụ của Salma
  • Thống kê chi tiết và báo cáo về các giao dịch
  • Đầy đủ các giao dịch tài chính
  • Hệ thống quản lý nhiều tài khoản
  • Bảo vệ dữ liệu tối đa
 • cabinet_client1

Payment Agent

Cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử

Đừng bỏ lỡ thị trường FX & CFD nghìn tỷ đô la!!!

Payment Agent là loại hình hợp tác khi đối tác cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng của Salma Market thông qua chuyển khoản địa phương.

Những ưu điểm ?

 • lợi nhuận cao hơn do tăng doanh thu tiền dịch vụ trao đổi;
 • phí hoa hồng từ các giao dịch tiền gửi và rút tiền của khách hàng tại Salma Market;
 • nhận phần doanh thu của các đơn đặt hàng được thực hiện bởi các khách hàng*;
 • đặt thông tin của dịch vụ lên trên trang web của Salma Markets làm phương thức rút tiền và tài trợ được cấp phép trong khu vực của bạn.
   

Quan tâm đến chương trình Payment Agent của Salma Markets?
Vui lòng liên hệ với người quản lý tại partners@salmamarkets.com để biết thêm thông tin và bắt đầu hợp tác ngay hôm nay!

Lưu ý:
* Để có được phần doanh thu của các đơn đặt hàng được thực hiện bởi các khách hàng bị thu hút, bạn nên mở tài khoản đối tác.

Want to partner with us?

 

Quan tầm đến chương trình Payment Agent của Salma Markets