• Khu vực khách hàng Salma

  • Thiết lập cá nhân
  • Truy cập vào tất cả các dịch vụ của Salma
  • Thống kê chi tiết và báo cáo về các giao dịch
  • Đầy đủ các giao dịch tài chính
  • Hệ thống quản lý nhiều tài khoản
  • Bảo vệ dữ liệu tối đa
 • cabinet_client1

Hỗ trợ Đối tác

Hãy liên lạc với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Bank Central Asia (IDR) Live Chat
Phản hồi lập tức nếu online
English Operator English
Indonesia Operator Indonesia
Japanese Operator Japanese
laysia Operator Malaysia
Vietnam Operator Vietnam
Bank Central Asia (IDR) Skype
Phản hồi lập tức nếu online
Skype Chat
Bank Central Asia (IDR) Thứ 2 – Thứ 6 06:00 – 19:00 (GMT+0) Điện thoại
Bank Central Asia (IDR) support@salmamarkets.com
Phản hồi trong vòng 2 giờ
Email
Bank Central Asia (IDR) +44 7389 102555 Whatsapp
Bank Central Asia (IDR) partners@salmamarkets.com
Phản hồi trong vòng 2 giờ
Email Partnership

Salma Markets (SV) LLC có địa chỉ đăng ký Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Hộp 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent và Grenadines.

Salma Markets (Hongkong) LLC có địa chỉ đăng ký RM 1501 Millennium City 5 418 Kwun Tong Road Kwun Tong, Hong Kong.

Văn phòng môi giới Salma Markets

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về:

– Tài chính
– Giao dịch tài khoản
– Điều kiện giao dịch
– Dịch vụ
– Khiếu nại
Hỗ trợ khách hàng: support@salmamarkets.com

Vui lòngliên hệ với chúng tôi qua email dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về:
– Chương trình hợp tác
– Phần thưởng và đối tác hoa hồng
– Điều kiện đối tác
Đối tác: partners@salmamarkets.com

Trong trường hợp tranh luận, vui lòng gửi email đến: support@salmamarkets.com
Định dạng như dưới đây
5.4. Khiếu nại của khách hàng nên bao gồm:
– Họ và tên:
– Số tài khoản:
– Ngày và thời gian của cuộc tranh luận:
– Trường hợp tranh luận:
– Mô tả khiếu nại, phải được giải thích mà không có cảm xúc.