• Khu vực khách hàng Salma

  • Thiết lập cá nhân
  • Truy cập vào tất cả các dịch vụ của Salma
  • Thống kê chi tiết và báo cáo về các giao dịch
  • Đầy đủ các giao dịch tài chính
  • Hệ thống quản lý nhiều tài khoản
  • Bảo vệ dữ liệu tối đa
 • cabinet_client1

Bonus Rebate

Tối đa hóa lợi nhuận của bạn với 50% Bonus Rebate

Bonus Rebate 50%

 • Bonus dành cho các traders.

 • Rebate Bonus tới 50% của số tiền gửi.

 • 50% Bonus được tự động ghi có vào tài khoản của khách hàng khi gửi tiền.

 • Tiền Bonus được phản ánh trong phần "Credit" trên sàn giao dịch.

 • Nhận Bonus cho số dư là $2 usd khi bạn đóng giao dịch 1 Lô.

  Thí dụ:
  Khoản tiền gửi của bạn: $ 1000
  50% bonus: $500
  – Giao dịch đóng của bạn: 1 lô
  – Phần thưởng cho số dư của bạn sẽ là: $2
  – Tín dụng của bạn còn lại $498

 • Bonus không được bao gồm trong tính toán của mức Margin Call và mức Stop Out.

 • Trong trường hợp số dư tài khoản hoặc Equity của bạn giảm xuống dưới 30% của mức Bonus, Bonus sẽ bị hủy.

 • Mức Bonus tối đa là 10.000 USD

 • Salma Market có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điều kiện chiến dịch quảng cáo nào hoàn toàn hoặc một phần hoặc chấm dứt hành động của họ bất cứ lúc nào mà không có thông báo trước theo quy định đơn phương của Công ty.

Want to partner with us?

Tối đa lợi nhuận của bạn với 50% Bonus Rebate

* Nhận Rebate khi giao dịch với Salma Markets. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ liên tục để trở thành một Trader thành công