• Khu vực khách hàng Salma

  • Thiết lập cá nhân
  • Truy cập vào tất cả các dịch vụ của Salma
  • Thống kê chi tiết và báo cáo về các giao dịch
  • Đầy đủ các giao dịch tài chính
  • Hệ thống quản lý nhiều tài khoản
  • Bảo vệ dữ liệu tối đa
 • cabinet_client1

Lịch Kinh tế

Theo dõi các sự kiện và thông báo di chuyển thị trường

Forex Calendar

Mọi thứ được tự động cập nhật trong các thông báo trực tiếp, sau khi dữ liệu sự kiện được phát hành,
để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.