• Khu vực khách hàng Salma

  • Thiết lập cá nhân
  • Truy cập vào tất cả các dịch vụ của Salma
  • Thống kê chi tiết và báo cáo về các giao dịch
  • Đầy đủ các giao dịch tài chính
  • Hệ thống quản lý nhiều tài khoản
  • Bảo vệ dữ liệu tối đa
 • cabinet_client1

Miễn phí Swap và Commissions

Tin vui cho khách hàng của chúng tôi, những người không muốn thanh toán SWAP!

Miễn Phí qua đêm (SWAP) và không phí hoa hồng (Commission)

Salma Markets cung cấp SWAP Miễn phí và không phí hoa hồng

Không có phí hàng ngày của SWAP và Commission (âm hoặc dương). Vì vậy, khách hàng không nhận được bất kỳ thu nhập thêm hoặc chịu lợi nhuận âm.

Điều này sẽ loại bỏ bất kỳ khoản phí bổ sung nào và đơn giản hóa việc thực hiện các chiến lược giao dịch dài hạn vì SWAP của bạn luôn bằng 0, bất kể cách giao dịch của bạn.

Tài khoản STP của chúng tôi dựa trên tài khoản Hồi giáo dành cho khách hàng người hồi giáo.
Tài khoản Hồi giáo Forex được biết đến như một tài khoản swap-free vì không có swap hoặc tái đầu tư vào các vị trí qua đêm, điều này trái với đức tin Hồi giáo. Tất cả khách hàng Hồi giáo có thể hưởng lợi từ các điều kiện giao dịch tốt nhất của Salma Market bằng cách mở bất kỳ tài khoản nào với chúng tôi.