• Khu vực khách hàng Salma

  • Thiết lập cá nhân
  • Truy cập vào tất cả các dịch vụ của Salma
  • Thống kê chi tiết và báo cáo về các giao dịch
  • Đầy đủ các giao dịch tài chính
  • Hệ thống quản lý nhiều tài khoản
  • Bảo vệ dữ liệu tối đa
 • cabinet_client1

Lựa chọn Gửi tiền

Chỉ cần đăng nhập vào trang web được bảo mật và chọn phương thức gửi tiền ưa thích của bạn

Lựa chọn gửi tiền
 

Tại Salma Markets, việc gửi tiền và rút tiền rất đơn giản và dễ dàng và hầu như không chiếm bất kỳ thời gian nào của bạn. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn gửi và rút tiền hơn nữa và để làm cho quá trình thậm chí dễ dàng hơn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, chỉ cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng.
 

Phương thức nạp Số tiền nạp tối thiểu Trừ tiền hoa hồng Tiền vào tài khoản
Techcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 1 USD Không có Ngay lập tức
TPBank Ngân hàng Tiên phong (TPBank) 1 USD Không có Ngay lập tức