• Khu vực khách hàng Salma

  • Thiết lập cá nhân
  • Truy cập vào tất cả các dịch vụ của Salma
  • Thống kê chi tiết và báo cáo về các giao dịch
  • Đầy đủ các giao dịch tài chính
  • Hệ thống quản lý nhiều tài khoản
  • Bảo vệ dữ liệu tối đa
 • cabinet_client1

Tài khoản STP

Dành cho nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn giao dịch trực tiếp với ngân hàng

Loại tài khoản

Tài khoản nào sẽ phù hợp nhất với nhu cầu giao dịch và phong cách của bạn?

Chọn từ các loại tài khoản sau và mở tài khoản của bạn ngay hôm nay.
 

TỔNG QUÁT TÀI KHOẢN STP ƯU ĐIỂM
Sàn giao dịch: MetaTrader4
Giao dịch di động: YES
Kích hoạt đơn đặt hàng: Market-STP
Tiền gửi tối thiểu: 1 USD
Tiền gửi tối đa: Vô hạn
Swap:  NO / Miễn phí
Stop Out:  30%
Lệnh gọi ký quỹ: 50%
Đòn bẩy: lên tới 1 : 1000
Quy mô giao dịch tối thiểu: 0.01