• Khu vực khách hàng Salma

  • Thiết lập cá nhân
  • Truy cập vào tất cả các dịch vụ của Salma
  • Thống kê chi tiết và báo cáo về các giao dịch
  • Đầy đủ các giao dịch tài chính
  • Hệ thống quản lý nhiều tài khoản
  • Bảo vệ dữ liệu tối đa
 • cabinet_client1

Thanh khoản

Salma Markets cung cấp thanh khoản từ các tổ chức hàng đầu

Nghiệp Vụ Nhà Môi Giới Chính(Prime Brokerage) của Salma Markets

Salma Markets Cung cấp dịch vụ giao dịch FX cho các tổ chức và khách hàng chuyên nghiệp. Tận dụng tín dụng của bạn, thanh toán bù trừ và mối quan hệ nhà cung cấp thanh khoản để cung cấp dịch vụ giao dịch mới cho khách hàng của bạn.

 • Hỗ trợ và hướng dẫn đầy đủ trong và sau khi thực hiện

 • Có quyền truy cập vào thanh khoản sâu hơn và giá tốt hơn

 • Giải pháp phù hợp bao gồm tài khoản ký quỹ

 • Minh bạch hoặc ẩn danh

 • Tiếp cận thị trường trực tiếp đến các ngân hàng hàng đầu
   

Giải pháp môi giới chính của Salma Markets là mở thêm hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh FX điện tử của bạn, hỗ trợ mô hình kinh doanh dưới thương hiệu của bạn. Bạn phục vụ và quản lý khách hàng với hệ thống giao dịch riêng của bạn.

Chúng tôi có thể cung cấp nhiều cơ hội để phát triển doanh nghiệp của bạn, mở rộng cơ sở khách hàng và nâng cao danh tiếng của bạn. Xin vui lòng gửi email tới partners@salmamarkets.com

Salma Markets đã hợp tác với một số nhà cung cấp thanh khoản ngoại hối quan trọng nhất để đảm bảo với khách hàng của chúng tôi rằng họ được hưởng lợi từ giá cả cạnh tranh và chất lượng thực hiện tốt nhất.

Nhóm thanh khoản của chúng tôi rất mạnh do mối quan hệ bền chặt của chúng tôi với các ngân hàng và tổ chức tài chính có uy tín. Chúng tôi đã cấu trúc các dịch vụ của mình để cung cấp khả năng giao dịch theo tổ chức cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, cho dù là lớn hay nhỏ, nhà giao dịch chuyên nghiệp hay người mới bắt đầu.