• Khu vực khách hàng Salma

  • Thiết lập cá nhân
  • Truy cập vào tất cả các dịch vụ của Salma
  • Thống kê chi tiết và báo cáo về các giao dịch
  • Đầy đủ các giao dịch tài chính
  • Hệ thống quản lý nhiều tài khoản
  • Bảo vệ dữ liệu tối đa
 • cabinet_client1

Tin Tức Công Ty

Xác định nhiệm vụ mang đến cơ hội cho các nhà giao dịch trong mỗi giây, Salma Markets đã cố gắng cung cấp cho khách hàng càng nhiều lợi thế càng tốt.

Tin tức

Thông tin khuyến cáo